Achttien uur één en veertig, 21 januari 2014.
vertrek Schiedam Centrum, start met 15 minuten vertraging.
Start van het project Fifty Minutes.


Vierenvijftig minuten liggen er voor het oprapen tussen Amsterdam en Rotterdam, of iets preciezer tussen Amsterdam Sloterdijk en Schiedam Centrum. Bedrijvigheid bij het in-en uitstappen, het opstarten en afsluiten van de computer, het controleren van de ns kaart en occasionele afleiding met boeiende medereizigers noodzaken me deze tijd met vier minuten te corrigeren. Vijftig Minuten, zes jaar lang heb ik deze heen- en terugreis met het aantal dagen per week, weken per jaar vermenigvuldigt. Verminder dit aantal met de vijfentwintig welverdiende vakantiedagen en de enkele dagen die je met de auto tussendoor sprokkelt, dan resulteert dit in 3040 treinritten. Duizelingwekkend!

Gedurende jaren kweek je discipline. Om te beginnen leer je de knepen van het vak om op een zitplek aanspraak te kunnen maken. Zo is meelopen met de aankomende trein heel doeltreffend gebleken. Slaap probeer je te weren en dissonante geluiden van enkelingen die nu en dan ook in je coupé plaatsnemen kan je doormiddel van een goede investering in een nauw aansluitende koptelefoon wegnemen. In mijn ooghoeken rolt het landschap aan me voorbij zodat dit slechts bij vlagen een verzachtende indruk op me zal maken. Want na enkele ritten begon het te dagen, deze tijd kon wel eens kostbaar zijn. Het treinreizen, - wat ooit als tussendoortje van werk naar huis fungeerde - heb ik tot vak verheven.

Het duurde nog enkele duizenden ritten tot dit project met deze introductie vorm zou krijgen. Vijftig minuten voor één afgerond idee, één schets, één concept, één ontwerp, één briefing. Dit maakt dat je per rit je licht op één onderwerp kan laten schijnen, je in één week op tien vraagstukken, in één maand tijd op 40 probleemstelling een antwoord kan formuleren of in één jaar tijd aan 506 behoeftes kan voldoen.

Via deze site kan iedereen met het aanvraagformulier een 50 minuten verzoek deponeren. Laat dit het ontwerp van een stoel zijn, een lamp, een nieuw logo voor je bedrijf, een beknopte visie op je bedrijfsstructuur, een schetsontwerp voor je huis, een schreeuw om aandacht. Wat dan ook. Dien hier uw verzoek in! Met een gepast medium - tekening, beeldcollage, plan of tekst - zal ik u als eerst volgende van antwoord zijn.

Antwoord gegarandeerd !

Jacques & André
50 minutes by Jacques & André
dany1 dany2 stand
Bruno Vermeersch
Directeur

info@50minutes.org
www.50minutes.org
0031 6 10864492
nl / eng